Disclaimer

Deze website en al zijn onderdelen, met uitzondering van enkele (hyper)links, zijn eigendom van Beton Isolatie Bouw B.V. Alle

informatie op deze website wordt door Beton Isolatie Bouw B.V. met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Beton Isolatie Bouw

B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die

aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. De informatie op onze website wordt regelmatig

aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden

aangebracht. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden

gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de

van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.