Privacy statement

Inleiding
Beton Isolatie Bouw B.V. neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@betonisolatiebouw.nl.

Wie is Beton Isolatie Bouw?
Beton Isolatie Bouw is de besloten vennootschap Beton Isolatie Bouw B.V., kantoorhoudende te (4906 CG) OOSTERHOUT aan Energieweg 26, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71476083.

Beton Isolatie Bouw is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Beton Isolatie Bouw de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Beton Isolatie Bouw uw gegevens?
Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Beton Isolatie Bouw persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beton Isolatie Bouw voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Beton Isolatie Bouw worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de bestelling, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht, klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de factuur, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, e-mail, locatie, telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, interesse in een product
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Onderzoek en ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: NAW-gegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Beton Isolatie Bouw heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons heeft verstrekt.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de (persoons)gegevens wilt zien die bij Beton Isolatie Bouw over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Beton Isolatie Bouw. U kunt verzoeken dat Beton Isolatie Bouw uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beton Isolatie Bouw te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Beton Isolatie Bouw of een derde plaatsvindt, hebt u het recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van Beton Isolatie Bouw te verkrijgen. Beton Isolatie Bouw zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar
betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beton Isolatie Bouw u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Beton Isolatie Bouw
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@betonisolatiebouw.nl. Beton Isolatie Bouw zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Beton Isolatie Bouw een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beton Isolatie Bouw uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Beton Isolatie Bouw verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Beton Isolatie Bouw ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Beton Isolatie Bouw meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die van de website van Beton Isolatie Bouw worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over cookies hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Beton Isolatie Bouw uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@betonisolatiebouw.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Beton Isolatie Bouw uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@betonisolatiebouw.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.